In een wereld die steeds sneller verandert, maken mensen het verschil. MetFred vindt de professionals die uw doelen waarmaken. Versterk uw organisatie, maak het persoonlijk. MetFred.

Vacatures
Uw vragen, onze antwoorden.

AT Osborne heeft in de voorbije decennia een reputatie opgebouwd als een uitmuntende partner op het gebied van huisvesting-, inrichtings- en vastgoedvraagstukken van ziekenhuizen en organisaties in de care. Gezondheidszorg is daarmee voor AT Osborne in de komende jaren een belangrijk speerpunt. Met nu al 20 tot 25 mensen actief in de sector, nodigen we je van harte uit ons te komen versterken als

 

Senior Consultant Healthcare

Moeten, willen, kunnen en durven

AT Osborne focust zich op de inrichting van de menselijke leefomgeving. Is deze inrichting, zowel op het organisatorische als fysieke vlak. Kwalitatief, in termen van ‘fitness for purpose’, op orde? AT Osborne draagt met name bij aan een duurzame oplossing van ‘urban matters’, waaronder gezondheidszorg, mobiliteit, milieu, water en huisvesting.

AT Osborne heeft de overtuiging dat Urban matters, matters to us. De inrichting van de menselijke leefomgeving draagt in belangrijke mate aan het welzijn van de mens. Goede gezondheidszorg, huisvesting en infrastructuur, een schoon en veilig milieu. Wij dragen daar met onze dienstverlening graag aan bij.

Lees verder

Reageer

 

SZpecialist is een succesvolle zakelijke dienstverlener. Na vier jaar geleden te zijn gestart door drie enthousiaste ondernemers, heeft het bedrijf een onstuimige groei doorgemaakt. Daarmee is het een erkende speler geworden op het sociaal domein van gemeenten.
Het bedrijf wil nu een volgende stap maken, niet alleen in omvang, maar ook nadrukkelijk in waarde voor haar opdrachtgevers en de eigen medewerkers. Niet voor niets noemt SZpecialist zich waardevast. Om die volgende stap te kunnen realiseren is MetFred gevraagd op zoek te gaan naar kandidaten voor de positie van

 

Commercieel Manager

Koersvaste ondernemer

De basisdoelstelling van SZpecialist voor de komende jaren is het organiseren, implementeren en leveren van hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsdiensten binnen het sociale domein van gemeenten.

Lees verder

Reageer

AT Osborne heeft de overtuiging dat Urban matters, matters to us. De inrichting van de menselijke leefomgeving draagt in belangrijke mate aan het welzijn van de mens. Goede gezondheidszorg, huisvesting en infrastructuur, een schoon en veilig milieu. Wij dragen daar met onze dienstverlening graag aan bij.

Voor de directie Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu (IGM) nodigen wij je uit ons te komen versterken als

Risicomanager

“je gaat het pas zien
als je het door hebt” (JC)

AT Osborne focust zich op de inrichting van de menselijke leefomgeving. Is deze inrichting, zowel op het organisatorische als fysieke vlak. Kwalitatief, in termen van ‘fitness for purpose’, op orde? AT Osborne draagt met name bij aan een duurzame oplossing van ‘urban matters’, waaronder gezondheidszorg, mobiliteit, milieu, water en huisvesting.

Lees verder

Reageer

Werkwijze
van visie naar actie

Uitdagen

Elke vacature is per definitie een strategische keuze. Wat wilt u met de invulling van deze vacature realiseren. En, wie gaat u helpen die ambities en doelstellingen te realiseren? Daarover voeren wij een prittig gesprek. Hierin bevragen wij u scherp en dagen we u uit. Samen verkennen we de opgave van uw organisatie.

Vinden

Wij vinden de kandidaten die uw organisatie helpen de volgende stap te zetten. Hiervoor kijken we verder dan ervaring en opleiding – wij selecteren op persoonlijkheid. Op gedeelde ambities. Het fundament onder uw succes én dat van uw nieuwe collega. Verbinden van elkaars succes is wederzijdse energie en plezier.

Verbinden

Uw kennismaking met kandidaten is een kwetsbaar proces. De afronding ervan vergt precisie. Komt u tot elkaar, op harde én zachte condities? Wij verkennen en vinden die condities. Zorgen daardoor voor een naadloze verbinding tussen u en uw nieuwe collega. Elkaar kennen en waarderen – de start van een goede samenwerking.

Diensten
onze bijdrage aan uw succes

Strategie

Wij ondersteunen uw koers

De mensen en uw organisatie, doelen en ambities in balans. Dat is cruciaal, zeker in deze tijd. Wat vragen uw ambities en doelen van uw mensen? Hoe bepaalt u de eisen die u aan nieuwe medewerkers stelt? Rondom de talenten in uw organisatie spelen tal van vitale vragen. MetFred helpt u graag bij het formuleren van rake antwoorden. Resultaat is een scherpe en gedeelde koers op weg naar succes.

Selectie

Wij vinden de juiste mensen. Onze overtuiging.

Aan de hand van klassieke én eigenzinnige methoden vinden we de mensen die voor u het verschil maken. Voor vast of voor tijdelijk. Ook interimmanagement. Het vertrekpunt is altijd opnieuw de focus op de ambities en uitdagingen van organisatie en mens. Wij vinden de karakters die doelen waarmaken. Die van u en uw organisatie en die van henzelf.

Monitoring

Wij waarborgen uw continuïteit

Nieuw talent past  zich snel in. Elkaar opzoeken en blijven uitdagen op overeengekomen ambities is daarbij van vitaal belang. Monitoring houdt partijen scherp en bij elkaar. Daarmee profiteert u van onze zeer ruime ervaring in het beoordelen van teams en professionals. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Cases
van ambitie naar resultaat

Programmadirecteur Floriade

 

De vraag De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade B.V., de provincie Flevoland, de Nederlandse tuinbouw en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities, en gaat over de urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. In de programmaorganisatie Floriade werken ambtenaren van de gemeente Almere, vanuit diverse disciplines samen. Allemaal hebben wij een passie voor de groene ontwikkeling van de stad Almere.

De vraag van de gemeente Almere luidde ‘vind voor ons een programmadirecteur’.

De analyse De directeur moet van vele markten thuis zijn. Is zowel een ondernemer als bekend met bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Een netwerker pur sang en goed kunnen schaken, bij voorkeur simultaan! Stijlflexibilteit is de natuurlijke houding in combinatie met koersvastheid. Getting the job done.

Het resultaat De nieuwe directeur start op 1 oktober. Zijn naam is Remko Schnieders, voormalig statutair directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied NV (RON). Gewerkt in omgevingen met uiteenlopende en tegengestelde belangen. Altijd geslaagd in het vinden van oplossingen. Met een uitgebreid netwerk aan zowel publieke als private zijde van de markt. Hij is een sterke verbinder die met een pragmatische instelling duurzame resultaten bereikt. Open in zijn communicatie en geef mensen in zijn organisatie vertrouwen en ruimte om optimaal te presteren. Belangrijkste van allemaal, een gelukkige opdrachtgever én kandidaat.

Provincie Friesland

 


De vraag De provincie Friesland gaat van start met een revolutionaire manier van werken. Zij noemen dat ‘Opgavengestuurd Werken’. Bij de start daarvan moesten voormalige directeuren en managers hun belangstelling bekend maken voor posities als Opgavenregisseur en Poolmanager. De vraag van de provincie aan MetFred was om het selectieproces van interne kandidaten voor te zitten. Strekking van de vraag was om aanvullend een extern en objectief oordeel te krijgen over de kandidaten.

De analyse Mensen krijgen in een bestaande omgeving te maken met nieuwe vereisten, een nieuwe manier van werken. Geen aansturing, meer overtuiging en gedeelde ambities in combinatie met de absolute wil voor de Fryse Mienskip van toegevoegde waarde te zijn. In de gesprekken betekende dat dat mensen uit hun comfortzone moesten komen. Alleen daardoor konden ze laten zien berekend te zijn op die andere manier van werken.

Het resultaat In meer dan 20 gesprekken hebben mensen kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. Wisselde comfort en discomfort elkaar af zoals ook breed geschetste vergezichten tot ‘spot on’ details.

Meer dan opvallend was waartoe mensen in staat zijn als de reguliere verhoudingen en wijzen van aansturing worden losgelaten en creativiteit een eerste vereiste is. Fantastische ontdekkingen met elkaar gedaan en wat mooi om te zien wat er gebeurt als knellende verbanden worden afgedaan

Loopbaanbegeleidings- en exittraject


De vraag Een publieke brancheorganisatie wilde ondersteuning bij een loopbaanvraagstuk van een van haar directeuren. Organisatie én directeur zochten naar een partij die een verbinding op zowel persoon als resultaat wilde aangaan. MetFred werd hiervoor gevraagd op basis van haar uitgangspunt van ambtie naar resultaat

De analyse De directeur bleek een bevlogen mens, gedreven door de ambitie het beste uit zichzelf en medewerkers te halen. Verbond zich met de mensen zowel persoonlijk als op het te behalen resultaat. De lat lag voortdurend hoog, zo niet té hoog. Uiteindelijk bleek dit te leiden tot een verstoring in de balans werk-privé met gezondheidsproblemen als gevolg. Persoonlijke ambities bleken niet overeen te komen met die van de organisatie.

Het resultaat De directeur kwam tot de ontdekking dat inzicht in persoonlijke ambities prioriteit moest krijgen boven zakelijke resultaten. MetFred slaagde erin het gesprek daarover te voeren en kwam met de directeur tot verrassende ontdekkingen. Duidelijk werd dat het profiel van de directeur uiteindelijk anders bleek te zijn. Het andere profiel werd nog eens gevalideerd door een onderzoek op basis van  een talentenanalyse. Met de uitkomsten hiervan is op zoek gegaan naar een nieuwe stap in de loopbaan van de directeur. Vier maanden na de start van het traject is de directeur gestart in een nieuwe werkomgeving.

 

Inschrijven
uw ambities, onze diensten

Bent u zo’n professional die het verschil maakt? Schrijf u dan hier in en wij nemen contact met u op!

Inschrijven

Eerste stap, contact opnemen